Kwasy omega 3 i omega 6 są niezbędne do poprawnego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jednak nasz organizm nie potrafi ich wytwarzać, więc muszą być pobierane z diety. Według opinii dr. Artemis Simopoulos stosunek omegi-6 do omegi-3, w ludzkim organizmie, w latach 60-tych XX w. wynosił 4:1. Późniejsze badania pokazały, że stosunek ten zaczął niebezpiecznie wzrastać, by w roku 2000 osiągnąć 25:1 dla mieszkańców Ameryki. Dla europejczyków, w podobnym okresie stosunek ten wynosił 16-18:1.

Wskaźnik ten tak drastycznie wzrósł, z powodu wzrostu konsumpcji wysoko przetworzonej żywności bogatej w kwasy tłuszczowe omega-6. Przemysłowa hodowla zwierząt karmionych ziarnami zawierającymi kwasy omega-6, doprowadziła do produkcji mięsa bogatego w omegę 6 , a ubogiego w kwasy tłuszczowe omega-3.  Podobnie sytuacja wygląda z hodowlą drobiu czy ryb. Nawet rośliny uprawiane obecnie zawierają mniej kwasów omega-3, niż rośliny dziko rosnące.

Podsumowując , można stwierdzić , że współczesne rolnictwo znacznie zachwiało właściwe proporcje między kwasami omega-6 a omega-3.

Kiedy stosunek omega-6 do omega-3 przekracza 9:1, mówi się o braku równowagi w organizmie pomiędzy tymi kwasami. Poziom 9:1 a 3:1 definiowany jest jako częściowa równowaga, natomiast 3:1 jako równowaga. WHO zaleca optymalną proporcję omega-6 do omega-3 w naszej diecie na poziomie 5:1, bądź mniej.

Jeśli zwiększymy ilość spożywanej żywności bogatej w kwasy tłuszczowe omega-3, takiej jak tłuste ryby, a zmniejszymy spożycie żywności o wysokiej zawartości omega-6, możemy uzyskać lepszą równowagę. Jednak trudno jest wiedzieć, ilu i jakich składników nam brakuje.

Dzięki opracowanemu przez Zinzino badaniu jesteśmy w stanie odpowiedzieć , jaka jest proporcja kwasów omega-6 do omega-3 w naszej dziecie.

Zinzino zaleca przeprowadzenie testu oraz wykonanie trzech kroków w celu poprawienia diety i stosunku omega-6 do omega-3 :

1. Jedz żywność bogatą w kwasy omega-3, a ubogą w węglowodany. Taka dieta powinna składać się z tłustych ryb, owoców, warzyw, orzechów i żywności organicznej. Należy zredukować spożycie omegi-6 z olejów roślinnych stosowanych w wysoce przetworzonych produktach.

2. Popraw swoją dietę idealnie zbalansowanymi kwasami tłuszczowymi omega-6 i omega-3 oraz składnikami odżywczymi , używając suplementów diety Zinzino.

3. Rozpocznij program ćwiczeń . Ćwiczenia fizyczne są kluczowe dla dobrego zdrowia.

 

 

 
Close